Skip to main content

Liên hệ

LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI VI TÍNH
PHỤ KIỆN SINH VIÊN

Địa Chỉ: Làng Đại học Quốc Gia TP.HCM

Website: www.phukiensinhvien.com.vn

Email: phukiensinhvienstore@gmail.com

Điện thoại:  0909984872